forstelinjetjeneste.jpg

Arbeidsgruppen med næringssjefer, prosjektledelse og ledelse fra regionrådene i Sør-Troms og Ofoten

Tiltaksarbeidet er godt i gang!

Nå er tiltaksarbeidet som skal realisere Sør-Troms sin regionale næringsplan iverksatt.

Troms fylkeskommune har bevilget midler til gjennomføringen, og næringssjefene i regionens kommuner er kommet godt i gang med arbeidet. Det er daglig leder i Sør-Troms regionråd, Sturla Bangstad, som er kontaktpunkt dersom du har spørsmål rundt tiltaksarbeidet. Ønsker du å få en oversikt over tiltakene og følge prosessen videre, kan du klikke deg inn på retenk.no. Innspill som er relevante for de forskjellige tiltakene ønskes velkommen.