Kystplan for Midt- og Sør-Troms legges ut for høring

De 13 kommunen Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy som står bak samarbeidet om ”Kystplan for Midt- og Sør-Troms” har gjennom det interkommunale planutvalget fattet vedtak om å legge den interkommunale kystsoneplanen ”Kystplan Midt- og Sør-Troms” ut på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.
Planforslaget blir med dette lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 12.mars-30.april 2015.

Merknader til planforslaget skal sendes til Kystplan Midt- og Sør-Troms på epost til post@strr.no / inger@strr.no, eller per post til Sør-Troms regionråd, Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad

Merknader til planforslaget skal sendes til Kystplan Midt- og Sør-Troms på epost til post@strr.no / inger@strr.no, eller per post til Sør-Troms regionråd, Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad

Høringsdokumenter finnes her Last ned dokumenter  Høringsbrev
 Planbeskrivelse
 Bestemmelser og retningslinjer
 Plankart- oversikt
 Temakart gyte- og oppvekstplasser
 Temakart fiskeri
 Temakart- ras
Eksterne linker Kartinnsynsløsning
Forslag til plankart- 1 gangs høringHer får du opp ett kart på helside med mulighet for å velge lag som vises.
http://arcg.is/1BEEpw9

Kart på helside

Eksterne linker Kartinnsynsløsning